HSEQ

1. Giới thiệu

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với những hoạt động chính như kinh doanh xăng dầu; xuất nhập khẩu dầu thô; đầu tư, xây dựng và cho thuê kho; vận tải xăng dầu đường thủy và đường bộ.  

Hiện nay PVOIL đang quản lý trên 500 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, các kho cảng xăng dầu  Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh) và Đình Vũ (Hải Phòng) và kho Miền Đông (Bà Rịa Vũng Tàu) cùng các đội xe bồn, xà lan và tàu vận tải của PVOIL Trans.  

Với đặc thù hoạt động nói trên, trong quá trình chế biến, tàng trữ và vận chuyển luôn tiềm ẩn các nguy cơ về cháy nổ và ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, các nguy cơ về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra đối với người lao động trong quá trình thực hiện công tác vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa đối với hệ thống bồn chứa và đường ống dẫn xăng dầu và tiếp xúc với hóa chất độc hại. 

Ý thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia,  tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, an toàn môi trường và sức khỏe cộng đồng, Ban lãnh đạo PVOIL đã cam kết xây dựng chính sách An toàn – Chất lượng – Môi trường là cơ sở để xây dựng các kế hoạch/mục tiêu, chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tai nạn và ngăn ngừa các yếu tố ảnh hưởng đến con người, tài sản, môi trường và xã hội. 

Năm 2014, PVOIL quyết định xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý Chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cùng với hệ thống quản lý An toàn – Môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001:2007 và TCVN ISO 14001:2010 tại Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. 

Năm 2015, PVOIL tiếp tục triển khai việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý Chất lượng – An toàn - Môi trường theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 14001:2010 và OHSAS 18001:2007 và được Viện Tiêu Chuẩn Anh quốc (BSI) đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận. 

Hệ thống quản lý tích hợp An toàn – Chất lượng – Môi trường của PVOIL được xây dựng trên nền tảng của các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001:2007, TCVN ISO 9001: 2008 và TCVN ISO 14001:2010. 

PVOIL đã xây dựng và ban hành các quy trình kiểm soát các hoạt động như kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, đào tạo, đánh giá nội bộ… và thường xuyên được kiểm tra và cập nhật để phù hợp với sự thay đổi và đảm bảo hiệu quả vận hành tối ưu của hệ thống.

2. Chính sách an toàn

3. Chứng nhận chất lượng