Tổng quan về Tổng công ty Dầu Việt Nam

1. Thành lập

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/06/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thương mại dầu khí (Petechim), Công ty Chế biến và Kinh doanh phân phối sản phẩm dầu mỏ (PDC).

Việc thành lập Tổng công ty Dầu Việt Nam phù hợp với chủ trương của Chính phủ về việc chuyển đổi các công ty thành viên hạch toán độc lập trong Tổng công ty Nhà nước sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, nhằm thích ứng với xu thế hội nhập Quốc tế và nhằm phát huy tối đa nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngành trong lĩnh vực kinh doanh dầu thô và sản phẩm dầu trên thị trường trong nước và Quốc tế.

Tổng công ty Dầu Việt Nam đã được kế thừa thế mạnh của các đơn vị tiền thân là Công ty Petechim và Công ty PDC trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh dầu thô và lĩnh vực chế biến, kinh doanh phân phối sản phẩm dầu.

CÁC ĐƠN VỊ TIỀN THÂN CỦA PVOIL

Công ty Petechim, tiền thân là Công ty Thương mại Dầu khí (tên giao dịch Quốc tế là PetroVietnam Trading Company – PVTC), được thành lập ngày 8/4/1994. Đến tháng 10/1994, Công ty Thương mại Dầu khí tiếp nhận nhiệm vụ xuất nhập khẩu dầu thô và xuất nhập khẩu vật tư thiết bị dầu khí, đồng thời tiếp nhận tên giao dịch Quốc tế “Petechim” từ Công ty xuất nhập khẩu dầu khí thuộc Bộ thương mại. Ngày 27/09/2006, Công ty Petechim chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí theo Quyết định số 215/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Công ty Chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC) được thành lập năm 1996 trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức 2 công ty Lọc hóa dầu Tuy Hạ và Công ty Dầu mỡ nhờn VIDAMO. Tháng 4/2001, 2 Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty PTSC được sáp nhập vào Công ty PDC đã bổ sung thêm cơ sở vật chất kỹ thuật và xây dựng PDC thành đơn vị chủ chốt của ngành Dầu khí trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ trên quy mô toàn quốc. Từ năm 2007, Công ty PDC chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH Một thành viên. Tháng 10/2007, Tập đoàn DKVN đã chuyển quyền sở hữu phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty TNHH Dầu khí Mekong (Petromekong) cho Công ty PDC.

2. Chặng đường phát triển

PVOIL chính thức đi vào hoạt động từ 6/6/2008. Trong quá trình hình thành và phát triển, PVOIL đã thật sự phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, về quy mô và phạm vi hoạt động đã trải đều trên toàn lãnh thổ Việt Nam và phát triển cả ra nước ngoài. Cấu trúc bộ máy và hệ thống các Công ty con đã được hoàn thiện nhằm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Về tổ chức, khi mới thành lập ngoài các phòng ban nghiệp vụ tại cơ quan Tổng công ty, các đơn vị gồm có 27 chi nhánh, 03 Văn phòng đại diện tại nước ngoài, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, 12 Công ty góp vốn chi phối và 9 công ty góp vốn không chi phối. Hiện nay Tổng công ty có 12 ban chuyên môn tại cơ quan Tổng công ty, 9 đơn vị trực thuộc (3 xí nghiệp, 6 chi nhánh), 30 công ty con, trong đó có 3 công ty 100% vốn của PVOIL ở nước ngoài là PVOIL Lào, Singapore và Campuchia, 11 công ty liên doanh, liên kết và đầu tư vốn vào 6 công ty.

Đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ là mối quan tâm, là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo chiến lược phát triển tăng tốc theo định hướng chiến lược của Tổng công ty. Các dự án mở rộng Nhà máy chế biến Condensate; Xây dựng nhà máy sản xuất Ethanol (E100) để pha chế nhiên liệu sinh học; Nhà máy sản xuất dầu nhờn v.v...đã và đang được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động. Sức chứa kho đầu mối – trung chuyển đã tăng lên hơn 2 lần so với lúc mới thành lập. Hệ thống kỹ thuật - công nghệ kho cảng đang từng bước được hiện đại hóa. 


Hệ thống cửa hàng xăng dầu sở hữu của Tổng công ty từ 49 cửa hàng lúc mới thành lập, hiện nay đã đạt con số trên 500, cùng với gần 3000 cửa hàng thuộc các Tổng đại lý/đại lý của Tổng công ty đang đảm bảo cho hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty phát triển ổn định. Đội xe bồn, xà lan và tàu vận tải của PVOIL Trans cũng không ngừng tăng lên đảm bảo cung cấp nguồn ổn định cho hệ thống của hàng xăng dầu toàn Tổng công ty và hệ thống đại lý/tổng đại lý.

Cùng với phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật - công nghệ, Tổng công ty đã và đang hoàn thiện các nguồn lực bảo đảm nền tảng cho sự phát triển bền vững của PVOIL. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và lao động có trình độ, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp cao thông qua chương trình đào tạo và đặc biệt là chương trình tự đào tạo cho CBCNV từ hàng ngũ những người đại diện quản lý phần vốn đến công nhân cửa hàng xăng dầu. Xây dựng hệ thống quản lý ERP, hệ thống quản lý tích hợp và xây dựng Văn hóa PVOIL với những chuẩn mực người lao động và các giá trị cốt lõi doanh nghiệp.

Tất cả các nguồn lực và cơ sở nền tảng đã và đang tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của PVOIL, đưa lại hiệu quả ngày càng cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần thực hiện chủ trương bình ổn giá xăng dầu của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Quá trình sáp nhậpMô tả doanh nghiệp


TNHH 1TV Nhà nước, 100% vốn của PetroVietnam 

Vốn điều lệ: 10.884 tỷ đồng 

Lĩnh vực hoạt động: 
    + Xuất nhập khẩu Dầu thô 
    + Phân phối Sản phẩm dầu
    + Kinh doanh Dầu quốc tế
    + Chế biến Sản phẩm dầu
    + Chế biến và phân phối Nhiên liệu sinh học

Trụ sở chính: Tầng 14-18, PetroVietnam Tower 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp HCM