Trách Nhiệm Xã Hội

PVOIL nhận thức đầy đủ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và mong muốn góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, nhân ái hơn.


Tham gia quản lý và điều hành quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin” với tư cách đơn vị đồng sáng lập;

Tham gia các hoạt động tài trợ như xây dựng trường học, các trung tâm y tế và các nhà Đại đoàn

kết tại các địa phương trong cả nước;

Đảm nhận chăm sóc và phụng dưỡng thường xuyên gần 100 mẹ Việt Nam Anh hùng có hoàn cảnh khó

khăn tại huyện Củ Chi – TP. Hồ Chí Minh;

Tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội khác: hiến máu nhân đạo; hỗ trợ đồng bào vùng sâu vùng xa; tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại các địa phương nghèo; tặng sách vở cho học sinh nghèo; thăm hỏi và giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

PVOIL News