PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút, ngày 05/12/2017

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ- CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 10896/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 05/12/2017 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. PVOIL Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút, ngày 05/12/2017 như sau:


TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 05/12/2017 Chênh lệch giá điều chỉnh
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-II
19.280

19.280

0

2  Xăng Ron 92-II
18.580

18.580

0

3  Xăng E5 Ron 92-II 18.240
  18.240
  0
 
4
 Dầu DO 0,05%S 15.010
  15.160
  150
 
5
 Dầu KO 13.610
  13.610
  0
 
6
 Dầu FO 3%S   12.530
  12.530
  0
7  Dầu FO 3,5%S   12.380
  12.380
  0
( Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

PVOIL News